Residual Protein A ELISA Kit$551.00


Sensitive quantification of residual Protein A (rProtein A) in monoclonal antibody therapeutics

Residual Protein A ELISA Kit

$551.00


SKU: AB000109. Category: .