Anti-Pichia Host Cell Protein Antibody (1 mg/ml)

$314.00


SKU: AB000111. Category: .


Anti-Pichia Host Cell Protein Antibody for Western Blot analysis